Ulvemærker

Færdighedsmærkerne er de mærker, hvor man arbejder med en bestemt færdighed og udvikler denne. Disse mærker er de tidligere firkantede blå mærker, som er blevet tegnet om, så de nu er blevet sekskantede og med brun baggrund, dog har vi hos Thor Lange stadig en del af de gamle mærker.

Her ses de mærker som vi arbejder med hos Låsby ulveflokken.


Dyrenes beskytter
Paletten

Ulvene skal på tur i dyrenes verden og lære at tage ansvar for både vilde dyr, husdyr, brugsdyr og kæledyr.

De skal også forstå, at forskellige arter har forskellige behov, der skal opfyldes, for at de kan trives.

Nogle dyr er lettere at holde af end andre. Ulvene skal både møde nyttedyr, kæledyr og skadedyr. Ulvene skal også øve sig i at læse dyrs signaler og gennem omgangen med dyr få forståelse for levende væsner. Hvilke følelser fremkalder dyrene og hvorfor?

Ulvene skal tage sig af det praktiske arbejde med pasning i en periode. Når de lærer om dyrenes basale behov og inddrages i pasningen, øver ulvene sig i at tage ansvar for, at andre har det godt.

Print Friendly, PDF & Email

Flokken
Paletten

Ulvene oplever glæden ved fællesskabet i en bande, og at det er en fordel at løse opgaver sammen, hvor man kan bidrage med noget forskelligt. De ser hinandens styrker og finder frem til værdien i samarbejdet, hvor hver enkelt er en vigtig del, og hvor alles mening vægter lige højt.

Gennem arbejdet med mærket lærer ulvene i banden hinanden at kende og bliver trygge ved hinanden, så de tør stå ved egne styrker og svagheder.

Mærket kan tages af en ny bande, der skal etableres og lære at arbejde sammen, men det kan også bruges til at styrke sammenholdet i en bande, der har været sammensat i længere tid.

Ulvene udvikler sig enkeltvist, men også som et hold i arbejdet med mærket.

Print Friendly, PDF & Email

gartner

Ulvene lærer, hvad planter kræver for at gro. De øver sig i tålmodighed og ser, at der kan komme resultater ud af deres indsats.

Grøntsager og blomster vokser ikke i supermarkedet. Ulvene finder ud af, at man kan dyrke sine egne afgrøder, hvis de passes godt.

Print Friendly, PDF & Email

Hemmeligheder
Paletten

Sæt hjerne, hjerte og sanser i spil med aktiviteter, som tager udgangspunkt i hemmeligheder og løgne. Ulvene skal lære at tale om følelsesmæssige dilemmaer, som hænger sammen med at have en hemmelighed eller at lyve.

Ulvene skal på deres egen måde finde svar på, hvorfor man som udgangspunkt ikke skal lyve, men at man godt må have hemmeligheder.

Ulveungerne skal prøve at finde ud af, hvorfor mor er så god til at se, om man holder noget skjult for hende. Kan I også afsløre en løgn eller en hemmelighed? Ulvene skal forstå, hvordan man kan blive påvirket, hvis noget holdes hemmeligt for én, eller hvis der er nogen, der lyver for én.

Print Friendly, PDF & Email

Jungle

Ulvene bliver en del af fællesskabet i ulveflokkens fantasiramme, Junglebogen, og lever sig ind i ulveungernes verden.

Baden-Powell valgte Junglebogen som rammen om spejderarbejdet for de 8-10-årige, fordi de yngste spejdere skal lære verden at kende og opdrages af de ældre, ligesom ulveungerne i Kiplings roman lærer af Akela, Bagheera og Baloo.

Print Friendly, PDF & Email

kniv

Gennem arbejdet med mærket lærer ulvene at håndtere en kniv forsvarligt.

En kniv er et basisværktøj for spejdere, og i ulvealderen er man motorisk klar til at bruge den rigtigt. Ulvene skal lære grundlæggende regler for at bruge en kniv, og de skal lære at behandle småskader, hvis de kommer til skade med kniven.

Print Friendly, PDF & Email

kok

Ulvene arbejder med forskellige madlavningsteknikker, så de kan klare enkle opgaver i et køkken eller på lejrturen.

Madlavning er en god samarbejdsopgave og en vigtig del af spejderarbejdet. Det er en aktivitet, som de kan bruge både som spejdere og i hverdagen.

Print Friendly, PDF & Email

Lyn og torden
Paletten

Naturkatastrofer som vulkanudbrud, jordskælv og tsunamier er ikke normale i Danmark, men vi oplever ind imellem lyn og torden, sne, hagl, storme og oversvømmelser. Ulvene udvikler sig ved at lære om naturkræfter, risikoen ved dem og hvordan man klarer sig, hvis uvejret raser.

Når et uvejr rammer, skal man kunne håndtere det. Når vi ved, hvornår uvejret kommer, kan vi forberede os på det og forebygge de værste konsekvenser, selvom situationen udvikler sig voldsomt. Efter uvejret kan vi blive nødt til at klare os på en anden måde, end man er vant til.

Print Friendly, PDF & Email

På junglestien
Paletten

Ulvene i en flok arbejder hele tiden på at blive stærkere og blive i stand til at møde nye udfordringer. Gennem mærket udvikler den enkelte ulv sine færdigheder, men bliver også i stand til at hjælpe andre med at udvikle sig.

Ulve er forskellige, og ikke alle er lige hurtige eller stærke. Derfor er det vigtigt, at de er i stand til at udnytte egne og andres styrker, når en opgave skal løses. I junglen skal ulvene gennem vanskeligt terræn, og det kræver træning.

Gennem mærket udvikler hver enkelt sig fysisk, og ulvene identificerer deres egne og kammeraternes stærke og svage sider, ligesom dyrene i Junglebogen har forskellige egenskaber. De lærer at samarbejde om de fysiske udfordringer, som er vanskelige at løse enkeltvis.

Print Friendly, PDF & Email

På opdagelse
Paletten

Ulve udvikler sig, når de får lov til at gå på opdagelse på ukendte steder. Ulvene skal ud til grænsen af det trygge og kendte, derud hvor det er sjovt at gå på opdagelse.

Man lærer både noget om sig selv og kammeraterne, og man finder ud af, hvordan man opmuntrer sig selv og hinanden til at nå længere, end man tror er muligt

Det er vigtigt, at ulvene er klar til at vove sig ud i ukendte områder. De skal have en fornemmelse af, hvad hver enkelt kan klare, og hvad der er nødvendigt udstyr for at kunne gennemføre, hvad de sætter sig for.

Man har brug for grundlæggende førstehjælp, også som ulv. Når man er på opdagelse, kan man komme til skade eller komme i situationer, hvor det er vigtigt at kunne klare sig selv eller hjælpe andre.

Print Friendly, PDF & Email

pioner

Ulvene lærer grundlæggende teknikker til at bygge et pionerarbejde.

Pionerarbejde udvikler spejdernes samarbejde og er en vigtig færdighed i spejderarbejdet. Det er en forudsætning at kende til besnøringer og principper for at konstruere et stabilt og brugbart bygningsværk.

Print Friendly, PDF & Email

spejdervenner

Ulvene får indblik i, at de er del af en verdensomspændende spejderbevægelse og at spejdere fra alle korps har samme udgangspunkt.

Spejderne oplever gennem arbejdet med mærket, at der er spejdere overalt i verden, og at vi alle tager udgangspunkt i Baden-Powells oprindelige ideer med spejderarbejdet.

Print Friendly, PDF & Email

stifinder

Ulvene lærer grundlæggende elementer omkring orientering.

Orientering kræver, at man både bruger kroppen og hovedet. Ulvene bliver ved at arbejde med kort og med kendetegn i landskabet i stand til at finde vej og at vise vej for andre.

Print Friendly, PDF & Email

sygeplejerske

Ulvene lærer at yde førstehjælp til en, der er kommet til skade.

Det er godt for alle at kende til almindelig førstehjælp, så man kan behandle simple skader og tilkalde hjælp i mere alvorlige situationer.

Print Friendly, PDF & Email

Tankebryder
Paletten

Ulvene bringes i arbejdet med mærket ud i uvante situationer. De lærer at håndtere det uvante og at få det bedst mulige ud af situationen sammen med kammeraterne i ulveflokken.

Det er let at gro fast i vaner, uanset om man er barn eller voksen. Mærket lægger op til at tænke anderledes og bryde med rutinerne. Derigennem udvikler man sig selv, og man får også øjnene op for, hvad andre kan og gør, når man bryder med de vante rammer.

Ved at øve sig i at tænke ud af boksen bliver man i stand til at klare uventede situationer, både alene og sammen med andre. Man skal både kunne bruge hænderne og hovedet. Når man arbejder med mærket, er arbejdsprocessen vigtigere end det resultat, man når.

Print Friendly, PDF & Email

Tro, håb og historier
Paletten

Ulvene arbejder med at udtrykke tanker og holdninger kunstnerisk eller kreativt. De lærer nogle bibelhistorier at kende og får en forståelse af, hvad meningen med historierne er, så de kan gengive den med deres eget udtryk.

For mange ulve er kirkerne spændende at gå på opdagelse i. I kirken hører vi bibelhistorier, der ofte er billedrige og har en morale, som ulvene kan overføre til deres eget liv. Historierne kan være svære at forstå, men kreative udtryksformer kan være en hjælp for ulvene til at forstå pointen.

Det kan være både underholdende og lærerigt at arbejde kreativt med bibelhistorierne. Det kan være med drama, billeder, film eller lyd.

Print Friendly, PDF & Email

Du kan læse mere om spejdernes færdigheds mærker her: https://spejdernet.dk/spejderliv/arbejdsprogram/faerdighedsmaerker/

Print Friendly, PDF & Email