Trop mærker

Færdighedsmærkerne er de mærker, hvor man arbejder med en bestemt færdighed og udvikler denne. Disse mærker er de tidligere firkantede blå mærker, som er blevet tegnet om, så de nu er blevet sekskantede og med brun baggrund, dog har vi hos Thor Lange stadig en del af de gamle mærker.

Her ses de mærker som vi arbejder med som tropspejder.


Bålkok

Spejderne lærer at udnytte bålet til forskellige former for madlavning.

Spejdermad er ikke kun noget, der koges i en gryde. Det kan også være lavet i ovn, på spid, på sten eller i gløderne. Det afprøver spejderne gennem aktiviteterne.

Print Friendly, PDF & Email

Dagbog

Det, at skrive dagbog, er en gammel spejdertradition. Tidligere blev der både på forsiden og i de enkelte beskrivelser inde i dagbøgerne ofte gjort meget ud af udsmykningen.

Periodemærket Dagbog sætter fokus på den gamle tradition med at skrive dagbøger. Mærket tages af en patrulje i fællesskab. Det er altså ikke et mærke man kan tage individuelt.

Læs mere om periode mærket Dagbog her: https://spejdernet.dk/badges/dagbog/

Print Friendly, PDF & Email

En tro

Spejderne får viden om og erfaring med den kristne tro, så de selv kan tage stilling til den åndelige dimension i spejderarbejdet.

Som medlemmer af KFUM-Spejderne, der er knyttet til folkekirken, er det vigtigt at kende værdierne i kristendommen og forholde sig til dem.

Print Friendly, PDF & Email

Fantasiens magi
Paletten

Spejderne lærer, hvordan spejderarbejdet kan udvikles kreativt ved at anvende tema- og iderammer, så kendte aktiviteter får en ny retning.

Alle opgaver kan blive sjove og udfordrende, hvis de på en kreativ måde sættes ind i en legende fantasiverden.

Det er en del af spejderlivet at prøve noget nyt og bruge fantasien til det yderste, når der planlægges møder og ture. Fantasirammen skal tænkes ind i planlægningen, så programmet giver mening.

Når aktiviteter tænkes ind i en fantasiramme, kan der dukke overraskende ideer op, som er med til at gøre kendte opgaver nye og sjove, så patruljens medlemmer ikke blot gentager en kendt leg eller aktivitet.

Print Friendly, PDF & Email

Flaget

Spejderne lærer at håndtere flaget rigtigt, når det hejses, tages ned og opbevares, og de lærer at bruge en fane korrekt.

Dannebrog er en del af vores fælles kultur, og blandt spejdere er det en tradition, at flaget hejses på lejr. Ligeledes bruger vi Dannebrog som faner ved ceremonier, og der findes regler for, hvordan både faner og flag skal bruges.

Print Friendly, PDF & Email

Førstehjælp

Spejderne lærer at yde grundlæggende førstehjælp.

Spejdere skal kunne klare sig selv og hjælpe andre ved ulykker. Ofte foregår ture på steder, hvor det er nødvendigt at kunne klare sig selv.

Print Friendly, PDF & Email

Internationalt

Spejderne får forståelse af den internationale dimension i spejderbevægelsen.

Spejderbevægelsen er verdensomspændende, og grundlaget for spejderarbejdet er det samme, uanset hvilken verdensdel vi kommer fra. Gennem kontakter med udenlandske spejdere øges den mellemfolkelige forståelse.

Print Friendly, PDF & Email

Jeg er…
Paletten

Når man er på vej fra barn til voksen, leder man efter sin identitet. Man udvikler sig både fysisk og mentalt, og der er ofte fokus på udseendet.

Mærket hjælper spejderne til at forstå sig selv og at acceptere det positive i, at andre er forskellige fra dem selv.

I spejderalderen er man på vej væk fra barndommens trygge rammer hen mod selvstændighed. Samtidig bliver man påvirket af omgivelserne.

Spejderne bringes i stand til at gennemskue de ydre påvirkninger og overveje egne følelser og reaktioner som grundlag for at træffe personlige valg. Spejderne bliver i stand til at forstå andres udvikling og personlighed og se styrken i forskelligheden.

Print Friendly, PDF & Email

Klodens vogter
Paletten

Som spejdere værner vi om naturen. Vi har alle en andel i klimaforandringerne, som vil være af afgørende betydning for vores fælles fremtid. Tropspejderne skal forstå, hvad klimaforandringer har af indflydelse på klimaet, og de skal gøre en konkret indsats i hverdagen lokalt, nationalt eller globalt.

Tropspejderne prøver at kortlægge lokale aspekter af klimaforandringer. Der lægges planer for, hvordan patruljen eller troppen kan yde sit bidrag til at mindske klimaforandringerne. Alle valg i hverdagen har betydning for klodens fremtidige klima, både ens egne og andres valg.

Print Friendly, PDF & Email

Knobbinder

Spejderne lærer at binde knob og besnøringer, som anvendes til spejderaktiviteter og i hverdagen.

Spejderne skal være i stand til at bygge og reparere ting i hverdagen og på lejr. De skal kunne vælge de rigtige materialer og hensigtsmæssige knob og besnøringer til arbejdet.

Print Friendly, PDF & Email

Kommunikation

Spejderne lærer at kommunikere på forskellige måder, både med og uden ord.

Kommunikation er afgørende for at kunne samarbejde med andre, uanset om kommunikationen er forståelig for alle eller kun for dem, der kender sproget. Det kræver desuden god kommunikation ikke at blive misforstået.

Print Friendly, PDF & Email

Kulsø

Spejderne lærer de grundlæggende teknikker til at samle træ uden brug af søm, skruer eller tovværk.

Spejderne får kendskab til værktøj, teknikker og præcisionshåndværk, så de kan lave brugsgenstande.

Print Friendly, PDF & Email

Netspejd

Spejderne lærer at bruge teknologi i det lokale spejderarbejde og i mødet med andre spejdere.

Teknologi er en del af hverdagen, og det skal også være en naturlig del af spejderarbejdet.

Print Friendly, PDF & Email

Orientering

Spejderen lærer at orientere sig på kendte og ukendte steder og finde og vise vej.

Det er vigtigt for alle at kunne orientere sig, men særligt vigtigt for spejdere, der færdes i naturen, hvor der ikke umiddelbart er skiltning eller nogen, man kan spørge om vej.

Print Friendly, PDF & Email

Spejder i verden
Paletten

Spejdere i Danmark er vant til, at vi har gode spejderlokaler med varme og el, og vi har råd til de materialer, vi skal bruge. Gennem mærket skal troppen opleve, at spejderarbejde også kan fungere under andre vilkår.

Mærket sætter fokus på, at økonomiske eller praktiske rammer ikke er afgørende for kvaliteten af spejderarbejde. Godt spejderarbejde kræver kun, at der er nogen, der vil engagere sig og har ideerne.

Gennem arbejdet med mærket udvikler spejderne evnen til at improvisere og omstille sig, så de får større fokus på målet end midlerne.

Print Friendly, PDF & Email

Stil skarpt
Paletten

Dette mærke skal danne rammen om at arbejde med et aktuelt samfundsemne. Emnet vælges ud fra, hvad der er aktuelt på det tidspunkt, hvor spejderne skal i gang med mærket.

Når man skal til bunds i en samfundsmæssig udfordring, så kræver det, at man forstår baggrundene og bevæggrundene og arbejder med både holdninger og handlinger. Mærket tager udgangspunkt i et aktuelt tema, fx et lokalpolitisk eller landspolitisk emne eller problemstillinger som fattigdom, genbrug, ensomhed, mobning, skilsmisse eller børnearbejde.

Print Friendly, PDF & Email

Storpionering

Spejderne lærer at planlægge og bygge et stort bygningsværk og tage højde for sikkerheden.

Spejderne lærer at planlægge og gennemføre et komplekst projekt, der giver et konkret resultat.

Print Friendly, PDF & Email

Sund, smart, parat
Paletten

Spejderne bliver opmærksomme på, hvordan man kan tage ansvar for sin egen sundhed, både praktisk og etisk, og hvilke konsekvenser ens handlinger kan have for én selv og samfundet.

Menneskekroppen er skabt til at bevæge sig, men mange bevæger sig ikke nok. Det kan have konsekvenser for én selv, men det kan også have samfundsmæssige konsekvenser at bruge kroppen forkert, så man får skader, som kræver behandling.

Mærket skal sætte fokus på korrekt og tilstrækkelig brug af kroppen og at få spejderne i gang med gode vaner.

Print Friendly, PDF & Email

Trop op
Paletten

Spejdere hjælper og glæder andre. Både alene og når patruljen gennemfører et projekt i lokalområdet. Det er i tråd med KFUM-Spejdernes vision om, at “sammen rykker vi verden – med vilje” ikke kun hvad angår globale problemer, men også i de nære omgivelser.

Patruljen oplever fællesskabet ved at gøre noget for andre. Patruljen skal planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for børn, unge, voksne eller ældre uden for spejdergruppen.

Patruljen har desuden ansvar for kommunikation af projektet til og fra projektdeltagere og til lokalområdet.

Print Friendly, PDF & Email

Troubadur

Spejderne lærer at udtrykke sig og lede andre i sang, musik og leg.

Sang og musik skaber sammenhold og udvikler kreativiteten hos patruljemedlemmerne. I trop-/senioralderen skal man være i stand til at påtage sig lederrollen, fx ved en fællessang.

Print Friendly, PDF & Email

Vi tør
Paletten

Ved at arbejde med følelser og sindsstemninger og prøve grænser af sammen bliver spejderne i stand til at handle fornuftigt og bruge hinanden, hvis patruljen kommer i udfordrende situationer.

Spejderne udforsker, hvad der bringer dem i bestemte sindsstemninger. Patruljemedlemmerne støtter hinanden, når de udfordres, og de kan sammen glædes ved aktiviteter, der giver en følelse af fællesskab eller begejstring. Når man prøver de situationer, der giver bestemte sindsstemninger, får man et mere afslappet og rationelt forhold til sine følelser og bliver bedre i stand til at handle.

Print Friendly, PDF & Email

Vildmark

Spejderne lærer at færdes sikkert i områder, hvor man skal være i stand til at klare sig under alle forhold, og de gennemfører en vildmarkstur, fx vandring, kanotur, skitur eller mountainbike.

En spejdertur i vildmarken kræver, at deltagerne er i stand til at planlægge turen med træning, oppakning og madplaner. De skal også kunne håndtere sikkerhedsforhold og at handle rigtigt, hvis noget går galt.

Print Friendly, PDF & Email

Du kan læse mere om spejdernes færdigheds mærker her: https://spejdernet.dk/spejderliv/arbejdsprogram/faerdighedsmaerker/

Print Friendly, PDF & Email