Team play

Team play
Paletten

Spejdere indgår i mange relationer eller teams som spejdere, i skolen og på jobbet. Enhver, som indgår i et team, har et ansvar for, at teamet fungerer, og at beslutninger træffes demokratisk. Spejderne skal kende deres ansvar over for de andre medlemmer i teamet, og de skal vide, hvad der skal til, for at teamet fungerer.

Spejderne skal arbejde med forskellige roller i et team. De skal forstå, hvordan et team fungerer. Spejderne skal vide, at de hver især har et ansvar for de grupper, som de involverer sig i. Hvilke signaler sender de til deres teammedlemmer? Spejderne skal holde en konstruktiv og åben dialog for at fremme teamsamarbejdet, både i det, der bliver sagt og gennem kropssproget.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...