Spis smart

Spis smart
Paletten

Seniorspejderne skal forholde sig til, hvad de spiser. De får indblik i, hvordan råvarerne er produceret, og hvordan fremstillingen er med til at påvirke miljøet og dem selv.

Der er mange vaner forbundet med, hvad vi spiser. Seniorspejderne bliver bevidste om, at der ligger en lang produktionsproces og ofte også transportproces bag de fleste råvarer, og at den proces kan være forskellig for produkter, der er stort set ens.

Der sættes fokus på, at der er sæsoner for frugt og grønt. Ligeledes skærpes opmærksomheden på at mindske madspild.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...