Målretter

Målretter
Paletten

Seniorspejderne forbereder og gennemfører en fælles fysisk udfordring.

Patruljen fokuserer undervejs på, hvordan den enkelte seniorspejder håndterer følelser under pres, i med- og modgang, og hvor vigtigt det er, at alle bidrager til det fælles mål, uanset personlige forskelligheder.

Seniorspejderne bliver i stand til at flytte deres egne grænser med lidt træning og fælles anstrengelse. Seniorpatruljens medlemmer skal give sig selv en stor, fælles udfordring, tilrettelægge og gennemføre fysisk træning før udfordringen og reflektere over reaktioner og resultater, når udfordringen er gennemført.

For at øge chancen for succes gennemfører patruljen inden udfordringen aktiviteter, som styrker patruljens samarbejde, patruljeånd og mentale sundhed.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...