Klodens vogter

Klodens vogter
Paletten

Som spejdere værner vi om naturen. Vi har alle en andel i klimaforandringerne, som vil være af afgørende betydning for vores fælles fremtid. Tropspejderne skal forstå, hvad klimaforandringer har af indflydelse på klimaet, og de skal gøre en konkret indsats i hverdagen lokalt, nationalt eller globalt.

Tropspejderne prøver at kortlægge lokale aspekter af klimaforandringer. Der lægges planer for, hvordan patruljen eller troppen kan yde sit bidrag til at mindske klimaforandringerne. Alle valg i hverdagen har betydning for klodens fremtidige klima, både ens egne og andres valg.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...