Fantasiens magi

Fantasiens magi
Paletten

Spejderne lærer, hvordan spejderarbejdet kan udvikles kreativt ved at anvende tema- og iderammer, så kendte aktiviteter får en ny retning.

Alle opgaver kan blive sjove og udfordrende, hvis de på en kreativ måde sættes ind i en legende fantasiverden.

Det er en del af spejderlivet at prøve noget nyt og bruge fantasien til det yderste, når der planlægges møder og ture. Fantasirammen skal tænkes ind i planlægningen, så programmet giver mening.

Når aktiviteter tænkes ind i en fantasiramme, kan der dukke overraskende ideer op, som er med til at gøre kendte opgaver nye og sjove, så patruljens medlemmer ikke blot gentager en kendt leg eller aktivitet.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...