Bag masken

Bag masken
Paletten

Det er vigtigt, at den enkelte tør være sig selv i seniorpatruljen. Ved at udfordre sig selv og hinanden gennem en fantasiramme kommer man tættere på, hvem man selv er, og hvordan man indgår i patruljens fællesskab.

I senioralderen er den enkelte ved at finde frem til, hvem han eller hun er, og hvad der adskiller ham eller hende fra andre.

I en fantasiramme, hvor man påtager sig en rolle, tør man ofte mere, end hvis man er sig selv, og de enkelte karaktertræk bliver mere markante, så forskelligheden træder tydeligere frem.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...