Bæver mærker

Færdighedsmærkerne er de mærker, hvor man arbejder med en bestemt færdighed og udvikler denne. Disse mærker er de tidligere firkantede blå mærker, som er blevet tegnet om, så de nu er blevet sekskantede og med brun baggrund, dog har vi hos Thor Lange stadig en del af de gamle mærker.

Her ses de mærker som vi arbejder med hos Låsby bæverflok.


Bæverdammen

Bæverne lærer iderammen for bæverarbejdet at kende, og de får kendskab til bæveren som dyr.

Bæverdammen er rammen omkring bæverenheden, og gennem aktiviteter lærer børnene bævernes liv at kende, samtidig med at de lærer at samarbejde i små grupper.

Print Friendly, PDF & Email

Der var engang
Paletten

Bæverne udvikler evnen til samarbejde og til at kunne sætte sig i andres sted gennem at lege sig ind i forskellige roller.

Spejdere lærer gennem at lege. Det bliver nemmere at leve sig ind i legen, hvis der er magi og fantasi omkring den, og bævere behøver kun få kulisser og lidt indlevelsesevne for at være helt inde i stemningen og fantasirammen. Når fantasien stimuleres, åbner det for tankestrømme og inspirerer til at gå længere, end man ellers ville.

Selv i en fantasiverden er der udfordringer, og det er vigtigt at samarbejde for at løse udfordringerne.

Print Friendly, PDF & Email

Du og jeg
Paletten

For bævere er venner og relationer vigtige. Bæveren finder gennem mærket ud af, hvem der er venner og lærer at forholde sig til dem, der ikke er ens venner endnu.

Venskab er en vigtig del af spejderfællesskabet. Børnene i bæverfamilien skal kunne enes, samarbejde om aktiviteter og praktiske arbejdsopgaver. Det er lettest, når man respekterer hinanden og er gode kammerater.

Bæveren lærer, at man kan være venner, selv om man er forskellige. De lærer at håndtere de følelser, der opstår, når man bliver uvenner.

Der kan arbejdes med venskabstemaet, samtidig med at bæverne er i gang med andre aktiviteter.

Print Friendly, PDF & Email

Eventyr

Bæverne lytter til eventyr og træner evnen til at huske og gengive en historie og fortælle pointen.

Når bæverne lytter til et eventyr, træner de evnen til at koncentrere sig. Det handler ikke kun om at lytte, men også at huske og tænke over det, der bliver fortalt, så bæverne er i stand til at fortælle det videre.

Print Friendly, PDF & Email

Helligsansen
Paletten

Gennem arbejdet med mærket oplever bæverne kirkeårets højtider med alle sanser – ved at høre, se, lugte, smage og føle.

Når jul, fastelavn, store bededag eller påske markeres med traditionsrig mad, pynt eller sang og musik, aktiveres sanserne. Højtiderne er ikke nødvendigvis kun noget, man hører om gennem bibelhistorier i kirken. Højtiderne opleves også på andre måder, og de har praktisk betydning hjemme i familien. Det er det, bæverne skal undersøge med dette mærke.

Print Friendly, PDF & Email

Hulebygger

Bæverne lærer gennem mærket at planlægge, tænke kreativt og se muligheder i de materialer og omgivelser, der er til rådighed.

Når der skal bygges en hule, trænes der samtidig grundlæggende pionering. Bæverne lærer at konstruere et rart sted, hvor de kan opholde sig og evt. overnatte.

Print Friendly, PDF & Email

Igen og igen
Paletten

Bæverne bliver bevidste om, at alting har en cyklus – fra det opstår og bruges, til det er overflødigt og ender som affald eller eventuelt genbruges.

I bæveralderen er man nysgerrig efter at vide, hvor ting kommer fra. Gennem mærket skal bæverne opleve, hvordan et produkt bliver til, og hvad der kræves for at skabe produkterne. Derefter skal bæverne finde ud af, hvad produktet bruges til, og hvad der skal til for at skaffe produktet af vejen igen. Det kan være på en måde, der er forsvarlig, eller måske kan produktet genbruges til et andet formål.

Print Friendly, PDF & Email

Jeg kan selv

Gennem arbejdet med mærket lærer bæverne at gøre nogle hverdagsting selv.

I bæverflokken skal børnene lære at klare sig uden hjælp fra far og mor. De skal lære at bruge simpelt værktøj og løse enkle problemer, som de møder, når de er til bævermøde eller på lejrtur.

Print Friendly, PDF & Email

Kirke

Bæverne får en forståelse for kristendommen og lærer deres lokale kirke at kende.

KFUM-Spejderne er et folkekirkeligt arbejde. Bæverne får et kendskab til Bibelens fortællinger, kirken og dens traditioner, og det bliver en naturlig del af bæverarbejdet at komme i kirke.

Print Friendly, PDF & Email

Madeventyr
Paletten

Madens duft, smag og udseende fortæller historier og lokker til nye oplevelser.

Bæverne skal opleve glæden ved sund og velsmagende mad og kunne kende forskel på sunde og usunde madvarer, så de bliver bevidste om de valg, de foretager.

Det er vigtigt at være bevidst om, hvad man putter i munden. Man behøver ikke kun at spise sundt, men man skal have et fornuftigt forhold til sund og usund mad.

Når bæverne er med i madlavningen, giver det stolthed over resultatet. Bæverne får mod på at smage nye ting og lyst til at udfolde sig kreativt, og man behøver ikke altid følge kogebogen. Man kan lave mad, der ser flot ud eller prøve kombinationer af råvarer, der er usædvanlige.

Når bæverne udfordres med smage og madvarer, som de ikke kender til, øges deres nysgerrighed.

Print Friendly, PDF & Email

Min familie
Paletten

Familien er den trygge ramme om livet for de 6-8 årige børn. Det gælder uanset, om familien består af mor, far og børn, eller om familiemedlemmerne er sammensat anderledes. I bæverflokken er begrebet familie også centralt. Bævere arbejder sammen i små patruljer, som i bæverflokken kaldes bæverfamilier.

Vi skal fortælle om vores familier. Vi skal finde ud af, hvad der er det samme, og hvad der er anderledes ved hinandens familier.

Vi skal finde ud af, hvordan vi er en bæverfamilie sammen, og hvordan vi kan arbejde sammen som en bæverfamilie til spejder. Når vi lærer at arbejde sammen i bæverfamilien, kan vi meget mere sammen, end vi kan hver for sig. Det er nemmere at klare mange ting, når man er flere, der hjælpes ad.

Print Friendly, PDF & Email

Musiker

Bæverne lærer sangtraditionen hos spejderne at kende og bliver i stand til at deltage aktivt i fællessange.

Sang og musik skaber stemning, fællesskab og gåpåmod. Sange indgår i spejdernes ceremonier, men det er vigtigt også at kende sange til andre lejligheder.

Print Friendly, PDF & Email

Natur

Bæverne får indsigt i naturen, og hvad de kan bruge den til.

Bæverne skal gennem oplevelser lære at bruge og beskytte naturen.

Print Friendly, PDF & Email

Navigatør
Paletten

Det er vigtigt både for bæverne og deres omgivelser, at de kan følge de normer, vi er enige om, uanset om det er i trafikken, blandt velkendte eller fremmede børn og voksne.

Bævere skal lære at færdes blandt andre, både i trafikken, i bæverfamilien og i andre sammenhænge. De bliver klar over, hvilke fordele der er ved at følge de normer og regler, som fællesskabet er enige om.

Bæverne er med til at fastlægge leveregler for bæverfamilien og bæverflokken.

Gennem leg lærer de grundlæggende “færdselsregler”, der er fastsat af andre, og de lærer, at det ikke kun har konsekvenser for en selv, men også for andre, hvad de gør – uanset om det er godt eller dårligt.

Print Friendly, PDF & Email

Superhelte
Paletten

I janteloven hedder det: Du skal ikke tro, du er noget. Superhelte siger det modsatte: Bævere kan (næsten) alt!

For hver udfordring, bæverne klarer, vokser deres følelse af at kunne (næsten) alt. I hvert fald næsten lige så meget som deres helte.

Bæverne er fantastiske på hver deres måde. Bæverne skal vide, se og prøve, at de alle sammen kan noget specielt. Alle er gode til noget, og alle kan blive bedre ved at øve sig. Hver bæver sætter sig et eller flere mål og arbejder på at nå dem.

Bæverne får udfordringer, som de skal løse alene eller i fællesskab.

Gennem superhelte-udfordringerne prøver og træner bæverne motoriske færdigheder. De skal hoppe og klatre, når de prøver at være Pippi, Spiderman eller en anden heltefigur.

Print Friendly, PDF & Email

Udforsker

Formålet med mærket er, at bæverne bliver vant til at tage på ture med eller uden overnatning.

Ved at tage på tur oplever bæverne at være sammen i forskellige rammer, og de lærer at føle sig trygge, også i ukendte rammer.

Print Friendly, PDF & Email

Du kan læse mere om spejdernes færdigheds mærker her: https://spejdernet.dk/spejderliv/arbejdsprogram/faerdighedsmaerker/

Print Friendly, PDF & Email